Βασικές Υπηρεσίες

Οδικές Μεταφορές
Αεροπορικές μεταφορές
Θαλάσσιες μεταφορές
Ειδικές μεταφορές

Οδικές Διεθνείς Μεταφορές (πλήρεις και ομαδικές) (Mέλος της FIATA και του ΣΥΝΔΔΕ)

Έχοντας εγκαθιδρύσει η ΙΝΤΕΡΚΟΝΤΟΡ δικό της υποκατάστημα στο Venlo της Ολλανδίας, εξυπηρετεί την πελατεία των Κάτω Χωρών και διακινεί παράλληλα με συνέπεια και τα φορτία μεταξύ της Ελλάδος και όλων των υπολοίπων χωρών της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης με καλούς οικονομικούς όρους.

Οδικές, Θαλάσσιες και Αεροπορικές Μεταφορές με Στόλο Ιντερκοντορ

Αεροπορικές μεταφορές (μέλος της IATA από το 1986)

Οι αεροπορικές μεταφορές καλύπτονται από ένα διεθνές δίκτυο ανταποκριτών. Τα γραφεία και η αποθήκες βρίσκονται 1000 μέτρα πριν από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» επί της Αττικής Οδού και προσφέρουν σημαντικό πλεονέκτημα στους χρόνους παραλαβής και αποστολής αεροπορικών φορτίων. Σημαντικές μεταφορές μας προς την Μέση Ανατολή, τις Ινδίες και την Νότια Αφρική.

Θαλάσσιες μεταφορές

Σε συνεργασία με τις καλύτερες ναυτυλιακές εταιρίες προσφέρονται LCL και FCL από και προς την Άπω Ανατολή, Βόρεια και Νότια Αμερική, Νότια Αφρική, Κύπρο και Τουρκία.

Ειδικές μεταφορές

Οι ειδικές μεταφορές (εμπορεύματα με μεγάλη αξία, μεγάλες διαστάσεις ή και μεγάλο βάρος) χρειάζονται ανθρώπους με πείρα.