Συμπηρωματικές Υπηρεσίες

Αποθήκευση
Οικοσκευές
Εκτελωνισμοί
Διεκπεραίωση εντύπων
Αποθήκη Warehousing για αποθήκευση εμπορευμάτων προς εισαγωγή ή εξαγωγή

Αποθήκευση

Αποθηκεύουμε τα προϊόντα σας επαγγελματικά και με ασφάλεια. Αυτό εγγυάται επίσης η πιστοποίηση ISO 9001. Τόσο η ενδιάμεση αποθήκευση όσο και η μακροπρόθεσμη αποθήκευση είναι δυνατές.

Η προσφορά μας για εσάς περιλαμβάνει:

• Συγκρότημα 1500 τετραγωνικών μέτρων με αποθήκευση ραφιών.
• Δυνατότητες χειρισμού LCL / FCL <-> Φορτηγό
• Παράδοση: παραδίδουμε καθημερινά σε όλη την Ελλάδα. Η παράδοση μικρότερων αποστολών πραγματοποιείται μέσω van.


Οικοσκευές / Μετακομίσεις

Προσφέρουμε μια καινοτόμα full service υπηρεσία αποθήκευσης και μεταφοράς οικοσκευής για ιδιώτες μέσω της υπηρεσίας μας Spacehero.

www.spacehero.gr

Εκτελωνισμοί

Αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε υπηρεσία που σχετίζεται με τις τελωνειακές αρχές:

• Θέση σε τελωνειακό καθεστώς (φορολογική αποθήκη & τελωνειακή αποθήκη αποταμίευσης) για κάθε είδους εμπορεύματα: Καταναλωτικά αγαθά / εμπορεύματα τρίτων χωρών, Αυτοκίνητα, Προϊόντα Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (π.χ. οινοπνευματώδη, καφές, κ.α), Μοτοσυκλέτες
• Αποστολή κλιμακίων σε βιομηχανίες για την επί τόπου εκτέλεση των τελωνειακών διαδικασιών (μεταποίηση – τελειοποίηση)
• Θέση εμπορευμάτων σε καθεστώς προσωρινής εναπόθεσης
• Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες

Διεκπεραίωση εντύπων