Αποθήκη Warehousing με πλήρη μηχανογραφική υποστήριξη

INTERCONTOR Logistics

Επισκόπηση
1. Δυνατότητα παρακολούθησης της διακίνησης εμπορευμάτων και ενημέρωση των υπολοίπων
2. Επιθεώρηση των εμπορευμάτων πριν από κάθε φόρτωση ή εκφόρτωση
3. Πλήρης μηχανογραφική υποστήριξη

Τα Logistics αποτελούν σπουδαίο εργαλείο για την αγορά ειδικά σε εποχές ύφεσης, διότι δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες να μειώνουν τα έξοδά τους.


City Logistics (παραδόσεις στα κέντρα των πόλεων)
1. Τροφοδοσία με προιόντα για τις επιχειρήσεις μιας πόλης
2. Ανασυσκευασίες
3. Τοποθέτηση τιμών
4. Χρονικά περιορισμένη αποθήκευση σε κέντρα διανομής η άλλους όμοιους χώρους
5. Παραλαβή υλικού αποσυσκευασίας
6. Υπηρεσίες παράδοσης σε τελικούς καταλανωτές κατ' οίκον η ακόμα και φύλαξη για ορισμένο χρόνο σε μικρά ντεπό